Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

کتاب

تاریخچه و برنامه ووپ

این گونه نیست که بتوان کارها را با رویا پردازی و افکار مثبت جلو ببریم یا باید با بی اعتنایی به آنچه که ما را از اهدافمان دور میکند ،موانع و مشکلات را برطرف کنیم .


اغلب اطرافیتان به ما می گویند: "مثبت فکر کن". از موسیقی های پاپ گرفته تا سخنرانی های سیاسی و تبلیغات، همه و همه می گویند: نیمه پر لیوان را ببینید، وقتی به مشکلات و ماجراجویی ها رسیدید خوش بین باشید و روی رویاهایتان تمرکز کنید. مهم نیست چقدر انگیزه داشته باشیم، وزن کم کنیم، ترفیع شغلی بگیریم یا در دوی ماراتن برنده شویم، همیشه و همیشه به ما می گویند :هرچه بیشتر به رویاهایتان فکر کنید، بیشتر به آنها می رسید.

گابریل اتینگین نزدیک به بیست سال ،در زمینه علم انگیزه انسان ها تحقیق کرده است تا بفهمد چرا انگیزه انسان ها به مرور زمان در راه رسیدن به اهدافشان کمرنگ تر میشود. مانعی که موجب عدم درک مهمترین و عمیق ترین هدفمان می شود، می تواند دقیقا همان انگیزه ای باشد که ما را در رسیدن به آن هدف سوق می دهد.بنابراین رویاپردازی ، تمام آن چیزی نیست که برای رسیدن به اهدافمان نیاز داریم و آرزو ها همیشه دست یافتنی نیستند.


چند نظر در مورد این کتاب

چطور به رویای خودمان ، تحقق بخشیم ؟ این کتاب مهم و فوق العاده به شما یاد میدهد که چطور به رویاهایمان ، جامه عمل بپوشانیم و آن ها را به واقعیت تبدیل کنیم . برای شما جالب خواهد بود که ببینید ، چطور عقل متعارف را سرکوب میکند!
— کارول س. دوک، لوئیس و ویرجینیا ایاتون، استاد روانشناسی، دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب طرز فکر
این کتاب ذهن شما را باز می کند. بعضی از افکار مثبت مفید و سودمند هستند و بعضی دیگر کمی خطرناک . گابریل اتینگین تمام عمر خود را صرف این کرده است که بداند کدام بهتر است؟. نتیجه تحقیقات او برای شما مهیا و آماده است تا از آنها استفاده کنید.
— دانیل گیلبرت، ادگار پیرس استاد روانشناسی، دانشگاه هاروارد، و نویسنده کتاب شیرجه در خوشبختی
گابریل اتینگین یک کتاب انگیزشی فوق العاده را با بهترین قلم نوشته است که مبتنی بر مدارک و شواهد است و باعث می شود با خواندن آن خودمان به خودمان کمک کنیم. اینجا یک روش عملی برای غلبه بر چالش های زندگی در هر سن است. این کتاب را بخوانید، مطمئن باشید ارزشش را دارد.
— جیمز جوزف هکمن، هنری شولتز، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد
دکتر گابریل اتینگین در کتاب هوشمندانه اش افکار مثبت را به طور دقیق و چندباره آزمایش کرده و به خواننده ها کمک می کند تا انگیزه را براساس مدارک و شواهد روشن و معتبر درک کنند.
— دکتر ریچارد فریدمن، نیویورک تایمز

بررسی مطبوعات منتخب


گلچین ووپ بین المللی

 
psychologie-des-gelingens.png
Book_cover_polski.jpg